ΑΛΛΕΣ

Εκτός από τις “βασικές” μας υπηρεσίες, είμαστε σε θέση να συνδράμουμε στους πελάτες μας σε πιο εξειδικευμένες ανάγκες τους, χάρη στο δίκτυο συνεργασιών που διαθέτουμε. Ορισμένα παραδείγματα:

  • Ανάπτυξη πρωτοτύπων
    Ανάπτυξη πρωτοτύπων : Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όσους επιθυμούν την ανάπτυξη κάποιου πρωτοτύπου στα πλαίσια μιας ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης προιόντος. Απευθύνεται κυρίως είτε σε μεμονωμένα άτομα – εφευρέτες, που θα επιθυμούσαν να παράξουν ένα λειτουργικό πρωτότυπο της ιδέας τους (με σκοπό την εκτέλεση δοκιμών, την παρουσίασή του σε πιθανούς επενδυτές κτλ) είτε σε βιοτεχνικούς / βιομηχανικούς πελάτες, όπου οι διαθέσιμες τεχνικές και υλικά διαφέρουν και κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Συνδεόμενες υπηρεσίες οπως για παράδειγμα προετοιμασία φακέλου για κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων ή τεχνικές μελέτες θα μπορούσαν να παρασχεθούν.
  • Επιδιόρθωση παιχνιδιών
    Επιδιόρθωση παιχνιδιών: Σε αρκετές περιπτώσεις παιχνίδια μεγάλης αξίας (είτε οικονομικής είτε συναισθηματικής) καθίστανται μη λειτουργικά λόγω του ότι λείπει ένα μικρό εξάρτημα, ή γιατί έσπασε ένα μικρό στήριγμα ή γιατί είναι πολύ παλαιά και είναι αδύνατο να ξανα-αγοραστούν κτλ. Μπορούμε να προσφέρου μια αξιόπιστη λύση αποκατάστασης στην αρχική λειτουργική κατάσταση. Θα αξιολογήσουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θα σας ενημερώσουμε για το τι είναι δυνατό να γίνει στην προκειμένη περίπτωση. Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα σας το παραδώσουμε πίσω σαν καινούργιο για νέες πολλές ώρες παιχνιδιού!
  • Υποστήριξη σε εξοπλισμό
    Υποστήριξη σε εξοπλισμό ή/και λογισμικό: Επιθυμείτε να ασχοληθείτε πιο ενεργά με τον χώρο του 3D printing; Θέλετε να αγοράσετε τον δικό σας εξοπλισμό αλλά χρειάζεσται βοήθεια ώς προς το τι να επιλέξετε; Θεωρείτε τον κόσμο των filaments χαοτικό και πολύπλοκο; Θα σας υποστηρίξουμε σε κάθε τέτοια περίπτωση με συμβουλές, μυστικά, παγίδες που θα πρέπει να αποφύγετε κτλ.