ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έφτασε ο καιρός να μεγαλώσει η ομάδα μας!


Αναζητούμε για την εκτέλεση έργων μας, εξωτερικούς συνεργάτες με αντικείμενο την δημιουργία και επεξεργασία τρισδιάστατων σχεδίων. Δεκτή και εργασία εξ’ αποστάσεως.

Ζητούμενα προσόντα:

  • Λειτουργική γνώση κάποιου από τα σχετικά λογισμικά 3D σχεδίασης όπως ενδεικτικά : 3DS Max, Fusion 360, Tinkercad, FreeCAD, Inventor, Solidworks, Rhino3d, Z-brush, Blender, Substance, Cinema4D κλπ
  • Επιθυμητή γνώση και αντίληψη βιομηχανικού σχεδίου ή/και διαδικασιών ανάπτυξης πρωτοτύπων
  • Γνώσεις προγραμμάτων office (excel, word, powerpoint)
  • Iκανότητα στην διαχείριση προθεσμιών και προτεραιοτήτων.
  • Συνέπεια και εχεμύθεια
  • Πελατοκεντρική αντίληψη και γνώσεις επαφής και δημιουργίας σχέσεων με πελάτες. Ικανοτητα παρουσίασης ιδεών ή προσχεδίων σε πελάτες.
  • Καλή γνώση αγγλικών (άλλες γλώσσες είναι εξίσου ευπρόσδεκτες)
  • Πάθος για δημιουργία και εργασία, ομαδικό πνεύμα, τόλμη για ανάληψη πρωτοβουλίας, ακεραιότητα και υπευθυνότητα
  • Διάθεση για συνεχή ενημέρωση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων στον χώρο του 3d printing

Θα συνεκτιμηθεί portfolio και συστάσεις (εφόσον υπάρχουν).

Αποστολή βιογραφικών ή/και book στο info@3dn.gr με την ένδειξη “3d design jobs”.

Ακολουθούμε πολιτική ίσων ευκαιριών πρός όλους.