ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η 3DN είναι μια νέα εταιρεία η οποία ασχολείται με τον συναρπαστικό χώρο του 3d printing και 3d scanning. Δημιουργήθηκε το 2017 από ανθρώπους με γνώση και ενθουσιασμό σχετικά με τις επαναστατικές αυτές τεχνολογίες, και τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται από αυτές! Το 3d printing αποτελεί εδώ και λίγα χρόνια μια πραγματικότητα η οποία έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα κατασκευάζουμε οτιδήποτε στο μέλλον ενώ επιτρέπει πρακτικά στον καθένα να αποκτήσει την δική του γραμμή παραγωγής. Πολλοί χαρακτηρίζουν την νέα αυτή εποχή που ανατέλλει ως την εποχή του “πραγματικού εκδημοκρατισμού της παραγωγής” και ίσως να μην έχουν άδικο!

Η ομάδα μας συνδυάζει μια πλειάδα αλληλοσυμπληρούμενων δεξιοτήτων και εμπειριών πάνω σε τομείς όπως:

  • Σχεδιασμός μακετών / αρχιτεκτονικό σχέδιο / τρισδιάστατο σχέδιο
  • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες μικρής (κτιρίων) και μεγάλης κλίμακας (βιομηχανιών)
  • Διαχείριση έργων και ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων / προτυποποίηση πελατεικών αναγκών
  • Προγραματισμός και ανάπτυξη υπολογιστικών εφαρμογών / διαχείριση υλικού Η/Υ
  • Σχεδιασμός ηλεκτρονικών πλακετών
  • Μοντελισμός και φωτογραφία

Το σύνολο των παραπάνω, η προσήλωσή στις ανάγκες των πελατών μας καθώς και η επαγγελματική μας φιλοσοφία εγγυάται το βέλτιστο δυνατό τεχνικό αποτέλεσμα και το μέγιστο βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας.

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε μοναδικά και ποιοτικά προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών μας